Kiểm tra đầu vào.


Học viên sẽ được kiểm tra đầu vào miễn phí trên 3 kỹ năng nói, viết và nghe. Sau khi kiểm tra, giáo viên sẽ sắp xếp lớp có trình độ phù hợp cho học viên

1 – Kiểm tra kỹ năng viết

Dạng thức của bài kiểm tra là viết thư, viết bài báo, viết thông tin thường nhật, viết bài phát biểu. Bài kiểm tra được hoàn thiện trong 10'

2 – Kiểm tra kỹ năng nghe

Dạng thức của bài kiểm tra là nghe rồi viết lại những gì giáo viên nói. Bài kiểm tra được hoàn thiện trong 10'

3 – Kiểm tra kỹ năng nói

Học viên sẽ có 10 phút để chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình với giáo viên về một vấn đề, topic được đưa ra

4 – Xếp lớp

Sau khi hoàn thiện 3 bài kiểm tra, học viên sẽ được xếp vào lớp với các học viên trong độ tuổi tương đồng và có trình độ phù hợp từ A1 đến B2

Chi phí học.

Đăng ký ngay

86 Trần Tử Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội
085 3399 885 | 085 8699 885 (Hotline tuyển sinh)
hello@fastspeak.net