Các khoá học VSTEP.


VSTEP (Vietnam Standardized Test of English Profiency) là bài test tiếng Anh của Việt Nam theo chuẩn khung châu Âu 6 bậc.
Học viên tham gia bài test để được miễn thi tiếng Anh đầu ra, bổ sung hồ sơ công chức và tìm kiếm một công việc tốt hơn

Khoá học ôn thi VSTEP A2, B1, B2 (1 THẦY 1 TRÒ)

 • Luyện kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết VSTEP
 • Làm bài thi dạng thức VSTEP theo tuần
 • Mỗi tuần học 03 buổi, 1 buổi 30 phút
 • Bonus 04 FREE TEST khi đăng ký
 • Miễn phí giáo trình học
Gọi ngay

Khoá học ôn thi VSTEP A2, B1, B2 (nhóm 5 - 10)

 • Luyện kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết VSTEP
 • Làm bài thi dạng thức VSTEP theo tuần
 • Mỗi tuần học 02 buổi, 1 buổi 90 phút
 • Bonus 04 FREE TEST khi đăng ký
 • Miễn phí giáo trình học
hay là INBOX?

Các khoá học GIAO TIẾP.


Bạn thiếu kỹ năng mềm? Bạn ngại nói trước đám đông? Khoá học Giao tiếp sẽ giúp bạn cải thiện cả khả năng giao tiếp ngoại ngữ!!!


Khoá học tiếng Anh giao tiếp (1 THẦY 1 TRÒ)

 • Luyện kỹ năng Nghe, Nói, Viết 
 • Học tập kỹ năng mềm, thuyết trình
 • Học bằng phương pháp hiện đại thông qua phim ảnh, bài phát biểu, âm nhạc,...
 • Mỗi tuần học 03 buổi, 1 buổi 30 phút
 • Bonus 04 FREE TEST khi đăng ký
 • Miễn phí giáo trình học
INBOX FACEBOOK

Khoá học tiếng Anh giao tiếp (nhóm 5 - 10)

 • Luyện kỹ năng Nghe, Nói, Viết 
 • Học tập kỹ năng mềm, thuyết trình
 • Học bằng phương pháp hiện đại thông qua phim ảnh, bài phát biểu, âm nhạc,...
 • Mỗi tuần học 02 buổi, 1 buổi 90 phút
 • Bonus 04 FREE TEST khi đăng ký
 • Miễn phí giáo trình học
hAY LÀ Gọi ngay?

Học hành là không thể trì hoãn được!!!

Image
INBOX facebook?
Hãy Gọi ngay?